Sváření hliník

Kompletní dodávky svařenců včetně obrábění.